Rozhovory
Písmo
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

2010_seminar_01(Praha) Neuspokojivý stav rozhodcovského stavu je chronickým neduhem nohejbalu. V současnosti se situaci snaží řešit rovnou dvě odborné komise ČNS a je otázkou, zda jejich úsilí přinese plody. Nyní chce Výkonný výbor ČNS zvýšit nároky na kvalitu rozhodování. Což o to, zejména oddíly to jistě ocení, otázkou ale je, zda je vůbec reálné stupňovat požadavky v době, kdy počet rozhodčích v republikových soutěžích rok od roku klesá. Rozluštit dilema bude otázkou několika týdnů, v březnu totiž startuje povinný seminář pro rozhodčí, rozhodující republikové soutěže ČNS. "Obhájím si to," jde za věcí tvrdě nejvyšší svazový činitel, prezident KAMIL KLENÍK.

Pane prezidente, co vedlo Výkonný výbor k rozhodnutí o povinnosti rozhodčích, rozhodujících ligové soutěže, absolvovat seminář rozhodčích?

Bohužel skutečnost, že samotní rozhodčí (byť vlastnící platnou licenci) neznají v plném rozsahu Pravidla, Soutěžní řád a bohužel ani aktuálně vydaný Rozpis soutěží. Těch několik pochybení, na které narazil přímo svazový sekretář, bylo prvním impulzem k vytvoření podmínek pro informovanost a trénovanost rozhodčích, působících v našich ligových soutěžích. Je ostudou samotných rozhodčích, že neznají aktuálně vydané dokumenty a v některých případech ani dokumenty stávající. Samozřejmě, že takových rozhodčích není naštěstí většina. Nehledě k faktu, že v ostatních sportech jsou semináře naprostou samozřejmostí, dokonce i několikrát ročně.

Co od absolventů tohoto semináře očekáváte?

Že budou pečlivěji připraveni na svou práci před každým soutěžním ročníkem a že na samotném semináři proběhnou i modelové příklady závažných pochybení z ročníku předcházejícího tak, aby se již nemohly vícekrát přihodit. Také nastavený metr při rozhodování je důležité společně nastavit. Například posuzování nesportovního chování účastníků, posuzování povinností domácího družstva apod.

Už nyní jsou slyšet argumenty, že je-li seminář povinný, pak by jej měl plně hradit ČNS a ne účastník. Váš názor?

Zcela zcestný argument v případě současné finanční situace ČNS a celého nohejbalového prostředí. Rozhodcovská obec je skoro jedinou, která pobírá za své výkony nějakou finanční odměnu (cestovné nepočítám). Myslím, že až na několik desítek výjimečných hráčů je to v rámci ČNS ojedinělé. Tím ovšem v žádném případě nechci říci, že je tato odměna nemístná, naopak. Pokud by byla možnost, tak by jistě bylo odpovídající a zasloužené rozhodčím odměnu za výkon navýšit. To proto, že tráví své víkendy na hřišti a mnohdy v nepřátelském prostředí. Proto je částka 150 Kč ve formě poplatku, stanovená Komisí tuzemského rozvoje, z mého pohledu zanedbatelná. Tvoří totiž něco mezi 1-2% ročního příjmu z výkonu za rozhodování. Doba se v tomto ohledu výrazně změnila, v celé společnosti musíte za odborné kurzy platit.

Jaká je sankce v případě, že rozhodčí letošní seminář neabsolvuje?

Jednoduchá, takový rozhodčí nebude delegován na ligová utkání.

2010_seminar_02Jak často hodlá VV tyto "povinné" semináře nařizovat? Každý rok, nebo vždy po větších změnách v předpisech?

Tento nastolený trend bude dlouhodobý. Tzn. že bude opakován každoročně, možná bude i na místě podmínit účast na tomto semináři prodloužením platnosti rozhodcovské licence. Je v zájmu nás všech, aby byl rozhodčí odpovídajícím způsobem připravený. Pouhá znalost pravidel je pro řízení ligových utkání nedostačující.

Domníváte se, že se i díky této osvětě podaří eliminovat zásadní pochybení rozhodčích v některých kauzách z posledních let?

Rozhodně tyto semináře mají i tento smysl. Protože, kdyby se o těchto nedostatcích častěji hovořilo, tak by byla pravděpodobnost jejich vzniku daleko menší. Je to samozřejmě i v této oblasti o osobní cti konkrétních lidí a já chci věřit, že těch schopných bude dostatek.

Dočkáme se brzy doby, kdy rozhodčí bude mít tolik odvahy, že i přes silné protesty domácího družstva nezahájí utkání pro nesplnění regulérních podmínek ke hře?

To nedokáži vskutku odpovědět, ale musíme na tom všichni společně pracovat. Myslím tím členy Výkonného výboru, odborných komisí, rozhodčí samotné a také vedoucí ligových družstev.

Jedním z koncepčních bodů v oblasti rozhodčích bylo hodnocení rozhodčích. Má vůbec taková věc smysl, když rozhodčích je obecně nedostatek?

Smysl to samozřejmě má a bude vždy mít. To bychom podle této teorie mohli tzv. "zabalit" více činností. A to přeci nikdo z nás nechce.

Komise rozhodčích chtěla povinnost zajišťovat dostatečný počet rozhodčích přehodit na oddíly. Opravdu je stav tak špatný, že se musí sahat k tak radikálním návrhům řešení?

Já toto řešení vidím v současné době jako jediné možné, protože svaz nemá na současné rozhodčí žádný výraznější vliv. Vidíme, že při prvním pokusu o jakékoliv zlepšení jejich činnosti, se setkává s velkou vlnou nevole. A to jde „pouze" o 150 Kč a cestovné. Až budeme mít v rozpočtu ČNS samostatnou kapitolu od sponzorů na výkony rozhodčích, tak pak bude naše pozice zcela jiná. Za peníze jde vše.

Rozhodčí se obecně netěší v žádném sportu velké oblibě, protože musí rozhodovat a navíc občas chybují. Kompenzací té neobliby je jejich odměna. V republikových soutěžích ČNS se odměny pohybují v relaci 600 - 1000 Kč, za zhruba pětihodinový výkon. Jaká je podle vás reálná hranice odměny, při které by nastal převis zájemců o rozhodování republikových soutěží?

Na tuto otázku odpovím fakty. Odměny rozhodčích v ostatních sportech, které jsou navíc ve své špičce profesionálními nebo poloprofesionálními, jsou takové: fotbal Krajský přebor 800 - 1200 Kč, basketbal NBL cca 2500 Kč - 1.liga 1050 Kč - 2.liga 700 Kč, volejbal Extraliga 1300 až 2500 Kč - 1.liga 780 Kč - 2.liga 450 Kč, florbal 1.liga 1000 Kč - 2.liga 800 Kč. Až na výjimku, NBL kde mají sponzora na rozhodčí, hradí ve všech soutěžích náklady na rozhodčí včetně cestovného v plné výši kluby!!!

Letos byl z komisí předán Výkonnému výboru návrh na plošné zvýšení odměny za výkon rozhodčího v ligových soutěžích o částku 100 Kč. Byť to není mnoho, nalezne tento návrh u VV oporu?

To nezáleží na VV. V tuto chvíli to záleží na ochotě samotných ligových oddílů navýšit své výdaje na tuto kapitolu.

2010_seminar_03Při nedostatku rozhodčích nebo jejich neochotě se vzdělávat se klidně může stát, že některé soutěže nebo jejich část bude rozhodovat pouze jeden rozhodčí. Návrh tohoto řešení vyvolal v roce 2005 velkou nevoli. Pokud taková situace nastane, budete mít po ruce dostatek argumentů?

Argumenty jsou pro mne osobně transparentní. K utkání potřebuji u ligových soutěží mimo hráčů také trenéra, hřiště, sítě, míče, šatny, ukazatele stavu a také rozhodčí. Filozofie je jasná - pokud chci hrát takovou soutěž, musím se společně s ostatními oddíly na těchto výdajích podílet. V rozpočtech minulých let bylo startovné těchto oddílů pouze ve výši stěží pokrývající náklady na rozhodčí včetně cestovného. Kde je podíl na nákladech řízení soutěží - sekretariát, tiskoviny, medaile, diplomy, odměny za umístění, webové stránky apod. Pouze část těchto nákladů pokrývá sponzorský dar od WITTE Automotive, která se ovšem vztahuje pouze na mužskou extraligu a reprezentaci. Kde jsou podíly na nákladech ostatních soutěží? Zjednodušeně, pokud si kluby nezačnou uvědomovat, že problematika rozhodčích je i jejich zájmem, tak se zřejmě budeme se situací řízení utkání jedním rozhodčím setkávat už letos.

V roli předsedy Komise rozhodčích je vystřídalo hodně osob, přesto se nedaří stav s rozhodčími zlepšit. Jsou podle vás na vině limity obecných vstupních podmínek (nízké odměny rozhodčích, tlak oddílů apod.) nebo snad manažerské selhání vedení komise?

Současné obsazení komise rozhodčích zajišťuje přes veškeré své úsilí pouze nasazování rozhodčích do jednotlivých utkání a na MČR. Tato práce je místy až frustrující a demotivující. To právě proto, že oslovení rozhodčí mohou jednoduše říci - nemohu. Není zde páka ze strany ligových oddílů a ani páka finanční. Prozatím se neobjevil nikdo, kdo by přinesl jakýkoliv recept na současnou neutěšenou situací. Tak jako ostatně ve více oborech svazové činnosti, bohužel.

Jak vy osobně vidíte celkovou kvalitu rozhodčích? Zlepšila se oproti minulosti, stagnuje, nebo šla dolů?

Myslím si, že šla obecně lehce nahoru. Ale dle mého názoru je to díky vstupu nových nohejbalových osobností do této oblasti za posledních 5-10 let. I když je těchto osobností stále žalostně málo. Bohužel rozhodčí starších ročníků již žádný progres nevykazují a bohužel se také mnohdy bojí uplatnit autoritu rozhodčího při řešení sporných a krizových situací, nebo mnohdy nechtějí narušit dlouhodobý kamarádský vztah. Byl jsem osobně jako instruktor takovému utkání přítomen a tento jev se bohužel objevoval i v několika dalších utkáních, kde jsem osobně byl přítomen. Proto mohu takto hovořit.