2008_ctverice_01(Praha) V souvislosti s možným a nesmírně potřebným rozšířením nohejbalu do škol experti rozebírají vhodné úpravy pravidel tak, aby se odstranil zřejmě nejpalčivější problém pravidel pro tuto oblast. Tou je zapojení malého počtu hráčů současně, což nohejbal znevýhodňuje ve srovnání s jinými halovými sporty, které ve struktuře školních soutěží figurují. Jednou z možných variant je vyšší počet hráčů, než dosavadní tři na každé straně hřiště.

2008_vhcnsklenik_01(Praha) Soutěžní ročník se nachýlil ke svému konci. Zatímco nohejbalová kolbiště se pomalu připravují k zimnímu spánku, kluboví i svazoví funkcionáři na spánek rozhodně pomýšlet nemohou. Jako tradičně, na pořadu dne jsou různé aktivy, zasedání, konference či valné hromady. V nohejbalových kruzích je nejvyšším orgánem volební Valná hromada Českého nohejbalového svazu a právě ta se letos koná. Na post nejvyšší, prezidentský, bude kandidovat i KAMIL KLENÍK, viceprezident mezinárodní nohejbalové federace FIFTA a člen Výkonného výboru ČNS.

2008_vhcns_01(Nymburk) Český nohejbal povede další čtyřletý cyklus z nejvyššího postu KAMIL KLENÍK. Byla to očekávána volba muže, který se poslední roky podílel na rozhodování vrcholných orgánů jak Českého nohejbalového svazu, tak mezinárodní nohejbalové federace. Valná hromada svazu, konaná v Nymburce, tak dala zelenou dalším reformním procesům, kterými poslední období tuzemský nohejbal prochází, ve snaze posílit jeho pozici.