2014 pmezpj 01(Modřice) Oddíl úřadujících tuzemských mistrů v Modřicích si na svá bedra naložil pořádnou porci práce a ujal se pořadatelství Poháru mistrů v nohejbalu 2014. Ten zahájí kvalifikací již zítra. V běhu příprav významného mezinárodního podniku jsme na chvíli zastavili nedávno zvoleného prezidenta modřického oddílu PETRA JAHODU a položili mu několik otázek.

Pane Jahodo, můžete nás seznámit s organizačním výborem oddílu nohejbalu a města Modřice?

Organizační výbor celého turnaje tvoří vlastně celý náš nově zvolený výbor modřického oddílu. Nejvíce mi s přípravami celé akce pomáhá Petr Gulda, kterého vzhledem k tomu, že navíc trénuje mužské áčko i dorost a s oběma týmy jezdí i na utkání, začínám podezírat, že je naklonovaný. (úsměv) Pravidelně se také scházíme na konzultace se starostou města Modřice Josefem Šiškou, který se do celého projektu zapojuje velmi aktivně. Náš oddíl má v městu Modřice opravdu výborného partnera. Musím také velmi poděkovat Českému nohejbalovému svazu, zvláště pak Kamilu Kleníkovi a Jirkovi Sládkovi, kteří nám opravdu velmi výrazně pomáhají, a to jak svými zkušenostmi také konkrétní činností.

Máte na starosti hlavně materiální zajištění, plynulý chod celé akce a také reprezentaci.  Jsou již všechny náležitosti ve stavu, kdy si můžete říct, „hotovo, teď dáme ruce do klína“?

Hotovo bude až poslední účastník po akci živý a zdravý opustí katastr města. (úsměv) Ale teď vážně, přípravy běží podle harmonogramu. Je ale nutné si uvědomit, že se musíme postarat asi o stovku lidí a to nejen po stránce organizační či sportovní, ale i dopravy, ubytování či stravy. Takže práce je spousta a prakticky denně telefonicky řešíme se všemi zainteresovanými spousty detailů.

Jak všechny tyto činnosti zajistíte?

Samozřejmě nemůžeme jít cestou najmutí si komerčních agentur. Takže veškerou pořadatelskou činnost, prodej vstupenek, občerstvení, ale hlavně činnosti spojené s přípravou sportovišť či rozmístění reklam sponzorů budeme dělat vlastními silami. Jsem opravdu nadšen z toho, jak aktivně se do těchto činností plánují zapojit nejenom členové našeho oddílu od žáků, přes dorostence a družstva mužů, až po skupinu OLD BOYS, ale i řada příznivců modřického nohejbalu a také hráčky z Útěchova. Bez nich všech bychom do toho vůbec nemohli jít.

2014 pmezpj 02Jak bude vlastně probíhat propojení jednotlivých hal a doprava, nejen, startujících na sportoviště? Kde budou hráči ubytováni?

Město zajišťuje pronájmy autobusů, které všechny v Modřicích ubytované hráče, trenéry, činovníky, rozhodčí a další zainteresované osoby odvezou do hal a budou zajišťovat i jejich přepravu mezi halami a samozřejmě zpět.  Našim cílem je, aby každá výprava měla  sobě jednoho anglicky hovořícího průvodce, který se jí bude, od příjezdu až do odjezdu, věnovat. Všichni startující budou ubytováni v Modřicích, kde je v místních hotelích a penzionech rezervována dostatečná kapacita. Náklady na ubytování a stravu plně hradí město.  Na sobotní večer je pak, opět ve finanční režii města Modřice, nachystán pro všechny hráče, členy realizačních týmů, rozhodčí, činovníky a další oficiální hosty závěrečný galavečer v modřickém Hotelu Gregor.

A co diváci?

S hlavním diváckým zájmem počítáme až na sobotní utkání ve skupinách v hale VUT na Strojírenské ulici na třech kurtech a poté pro finálový blok, který se bude konat v hale na Kounicově ulici na jednom kurtu. Samozřejmě vstupné bude sjednocené pro obě haly. V obou halách bude pro diváky zajištěn dostatek míst pro sezení i odpovídající zázemí na občerstvení. Časový prostor na přesun diváků z VUT na Kounicovu je také dostatečný. Pevně věřím, že příznivci nohejbalu si nenechají tuto atraktivní akci ujít a přivítáme je v co nejhojnějším počtu.

Bude u finálové části televize?

Česká televize bude z finálového bloku pořizovat zhruba hodinový záznam. To byl také důvod přesunu finálové části do druhé haly, což byl podmínka stanovená Českou televizí.

 

JAK SE BUDE HRÁT?

V každém utkání se budou hrát tři zápasy v pořadí dvojice, trojice, singl. V kvalifikaci a ve skupinách se za každý získaný set připisuje týmu bod. Ze základních skupin postoupí první dva týmy a křížem se utkají v semifinále. Od semifinále se připisuje bod za vyhraný zápas. Pokud by po trojici bylo rozhodnuto a stav by po dvou zápasech byl 2:0 pro jeden z týmů, utkání končí a poslední disciplína (singl) se nedohrává. O třetí místo se nehraje. Turnaj vyvrcholí finálovým duelem. Hraje se podle mezinárodních pravidel na jeden dopad míče.


Top odkazy

odkaz_botas
odkaz_gala
odkaz_pokornysite
odkaz_anytrade

Logo ke stažení

ikonka_nohecmagazin_160

Vstup redaktoři