Po krátké odmlce se v publicistické sekci vracíme k seriálu, věnovanému výsledkům 6. etapy analýzy stavu nohejbalového hnutí v ČR s tématem Základní otázky nohejbalu. Čtvrtá část opouští tuzemské vody a je zaměřena na pohled české základny k mezinárodní hnutí a jeho soutěžím. Své komentáře k této části připojili KAMIL KLENÍK - prezident UNIF a ČNS a VLASTIMIL STEHLÍK - člen VV ČNS a předseda KZR ČNS.

Mezinárodní hnutí a rozvoj a vazby na tuzemský rozvoj

První otázka cílila k názoru na současné rozdělení mezinárodního hnutí na dvě světové federace UNIF a FIFTA. 47 z celkem 96 respondentů rozdělení vidí jako špatné a chtěli by se dočkat sjednocení. Pro 26 respondentů to není zásadní otázka. 15 respondentů rozdělení vidí jako špatné, ale nevěří na budoucí sjednocení. 4 respondenti rozdělení vidí jako dobrou věc a dále by to neřešili.

Na problematiku, zda se mezinárodní nohejbalové hnutí může výrazněji rozvíjet samostatně, 49 respondentů odpovědělo, že ano. 43 respondentů usuzuje, že ne a pro výraznější rozvoj musí spolupracovat s dalšími sporty.

Pokud by se mezinárodní nohejbalové hnutí mělo výrazněji rozvíjet ve spolupráci s dalšími sporty, reálnou spolupráci s dalšími příbuznými neolympijskými sporty (jokgu, sepaktakraw, jianzi, footvolley, footbagnet, teqball...) si představuje 58 respondentů. 25 dává přednost spolupráci s olympijskými sporty typu fotbalu či volejbalu.

Na to, zda se bez rozvoje mezinárodního nohejbalového hnutí může samostatně rozvíjet tuzemské nohejbalové hnutí, má 50 respondentů názor, že mezinárodní rozvoj má na tuzemský rozvoj jen malý vliv. 33 respondentů míní, že se tuzemské hnutí může rozvíjet, ale mnohem složitěji. 7 respondentů uvedlo, že mezinárodní rozvoj nemá na tuzemský rozvoj žádný vliv a 6 respondentů se domnívá, že bez mezinárodního rozvoje se tuzemské hnutí nemůže vůbec rozvíjet.

2020 zakladniotazky4 2Výsledky ukazují, že většinově je voláno po sjednocení nohejbalu pod křídla jedné mezinárodní federace. Respondenti však nemají jasno, zda by nohejbal měl jít svou vlastní cestou, nebo formou spolupráce s dalšími sporty, zejména menšími - neolympijskými. Mírná většina má názor, že tuzemské hnutí se může rozvíjet bez ohledu na rozvoj mezinárodního hnutí.

Kleník: Vznik nové světové federace UNIF byl dán dlouhotrvající frustrací tehdejších nejvyspělejších členských zemí, které neměly od tehdejší federace FIFTA prostor pro rozvoj a expanzi do nových zemí a možnost nastavení odpovídajících podmínek. Za své roční finanční příspěvky nezískávaly žádnou technickou a materiální podporu na rozvoj ve své zemi a navíc musely akceptovat výrazný společný dluh, který si nárokoval zakládající prezident IFTA J.Rothenfluh (cca 10 tis CHF). O případném spojení již proběhlo několik jednání, ale bez nalezení potřebných benefitů pro jednu či druhou stranu. Současný stav, kdy ani jedna z výše citovaných federací není členem jakéhokoliv světového uskupení typu Sport Accord nebo MOV, není pro UNIF, které jsou členem nejvýznamnější nohejbalové země, důležitou otázkou. Pro ČNS je však existence světové nohejbalové organizace otázkou existenční, protože současný systém přidělování dotací ze státního rozpočtu začlenění do mezinárodní federace s nejméně 20 členy v podstatě podmiňuje. Tím samozřejmě nutně nemusí zahynout nohejbal na rekreační úrovni.

V. Stehlík: Souhlasím s tím, že dvojkolejnost mezinárodního nohejbalu není dobrá. Minimálně se tříští síly těch, kteří by chtěli posunout futnet-nohejbal na vyšší úroveň herní, společenskou i finanční. Obě mezinárodní organizace jsou slabé ekonomicky i organizačně a tak nemohou nabídnout členským zemím nic zásadního, co by výrazněji ovlivnilo jejich nohejbalový rozvoj. U nás budou všichni uznávat mezinárodní hnutí logicky až poté, co se budou hrát pravidelné mezinárodní soutěže, až budou moci za partnery vyjet do zahraničí, až uvidí nohejbal na Eurosportu atd.

2020 zakladniotazky4 3Mezinárodní pravidla hry

Další dotazovanou oblastí byla mezinárodní pravidla nohejbalu. První dotaz se týkal velikosti vnímání odlišností pravidel tuzemských a mezinárodních (futnet federace UNIF a footbaltennis federace FIFTA). 36 respondentů uvedlo, že nohejbal, futnet a footbaltennis považuje za jediný sport, hraný ve třech blízkých formách. 32 také za jediný sport, kde futnet a footbaltennis jsou jen mezinárodní názvy tohoto sportu. 13 nohejbal, futnet a footbaltennis vidí jako tři různé podobné sporty a 11 uvedlo, že nohejbal, futnet a footbaltennis považuje za jediný sport, hraný ve třech odlišných formách.

Nejednotnost současných mezinárodních a tuzemských pravidel hry považuje 36 respondentů za malý problém, který nemá vliv na tuzemské nohejbalové hnutí. 25 jí považuje za střední problém pro tuzemské nohejbalové hnutí, který by měl být časem řešen. 15 jí považuje za malý problém, který je ale v tuzemském hnutí zveličován. 12 jí považuje za velký problém pro tuzemské hnutí, který je třeba okamžitě řešit. 8 jí nepovažuje za problém.

Návaznost tuzemských pravidel hry na mezinárodní pravidla viděli respondenti následovně: 36 respondentů uvedlo, že na mezinárodní pravidla by se neměla hrát žádná tuzemská soutěž. 26 uvedlo, že na mezinárodní pravidla by se měla hrát jen nejvyšší tuzemská soutěž. 19 uvedlo, že na mezinárodní pravidla by se měly hrát jen některé vyšší soutěže. 9 uvedlo, že na mezinárodní pravidla by se měly hrát jen některé dílčí zápasy v utkání vyšších soutěží. 3 uvedli, že na mezinárodní pravidla by se měly hrát všechny tuzemské soutěže.

V případě, že by v blízké době nedošlo k sjednocení mezinárodních a tuzemských pravidel, preferovalo by 48 respondentů v rámci ČNS řešení ve formě stávajícího stavu, tj. ponechat rozdílnost pravidel, ale na mezinárodním poli dále bojovat za sjednocení podle tuzemských pravidel. 27 by ponechalo rozdílnost pravidel a dále ani nic neřešilo. 15 by sáhlo k částečnému přizpůsobení mezinárodním pravidlům, 2 respondenti by přizpůsobili tuzemské soutěže mezinárodním pravidlům úplně. 2 by vytvořili v rámci ČNS dvě rovnocenné sekce (nohejbal, mezinárodní nohejbal), každou s vlastním provozem, hospodařením a systémem soutěží. 1 respondent by rozdělil ČNS na dva samostatné svazy.

2020 zakladniotazky4 4Závěr z uvedeného? Z hlediska pravidel možná neočekávaně drtivá většina vnímá trojici nohejbal - futnet – footbaltennis jako jediný sport. Nejednotu tuzemských a mezinárodních pravidel respondenti nevidí jako zásadní problém. Mírná většina by byla ochotna nějakým menším způsobem začlenit mezinárodní pravidla do vybraných tuzemských soutěží. Pokud by časem ke sjednocení tuzemských pravidel s mezinárodními nedošlo, většině pokračující dvoukolejnost nevadí.

Kleník: Jak vyplývá z odpovědí, tak není částečná odlišnost pravidel tou nejzásadnější překážkou pro tuzemské nohejbalové soutěže. S tím se ztotožňuji a dodávám, že to není v nejbližší době ani možné, protože nejsilnější členské země mají svoji vlastní historii vývoje a nemají v úmyslu ho výrazně měnit - stejně jako my. Nemyslím si, že by začlenění mezinárodních pravidel do našich soutěží v plné míře přineslo zvýšený zájem diváků či hráčů samotných o tuto hru. Mezinárodní pravidla jsou totiž náročnější na technickou a atletickou vybavenost každého hráče a příprava vyžaduje více tréninkových jednotek, což není v současné době reálné.

V. Stehlík: Možná si to většina respondentů neuvědomuje, ale nohejbal se ve svých pravidlech za poslední roky velmi přiblížil těm mezinárodním. Kdo dnes ví, že nutnost míče dopadnout jen do hřiště, platnost škrtnutého podání o síť, faul blokařskou nohou na hlavu či tělo soupeře, možnost vzít podání z voleje, jeden tajm za set v singlech a možnost hrát i mimo herní plochu jsou všechno pravidla, která byla nejdříve přijata mezinárodně a teprve poté, často s velikými problémy, přijata v Česku? Bude-li se futnet rozvíjet po světě – a v to pevně doufám – budeme muset v tom sbližování českých a mezinárodních pravidel pokračovat.

 


Top odkazy

odkaz_botas
odkaz_gala
odkaz_pokornysite
odkaz_anytrade

Logo ke stažení

ikonka_nohecmagazin_160

Vstup redaktoři