Ostatní

Nejkulatější výročí, kterého se většina z nás dožije. To je meta půlstoletí, tedy 50 let. A kdo je tím oslavencem? Přece Český nohejbalový svaz (*29. 5.1971)! Právě v rámci tohoto jubilea vám přinášíme seriál celkem 50 článků, mapujících hlavní činnosti a prvky, které utvářely nebo dodnes utvářejí Český nohejbalový svaz. V dalším článku se podíváme na novější součást výchovy mládeže – tréninková centra mládeže a kempy mládeže.

Výchova mládeže je jednou z nejdůležitějších činností sportovního svazu, ČNS nevyjímaje. Zatímco některé aktivity jsou sportovně-technickými předpisy klubům, jako účastníkům soutěží, striktně nařízeny (viz např. rozvoj mládeže podle soutěžního řádu), jiné fungují na bázi dobrovolnosti a mají i motivační charakter – třeba některé části současného tzv. kreditního systému rozvoje mládeže.

ČNS v minulosti pořádal kempy mládeže, nebyl to však dlouhodobý program, spíše ojedinělé akce. V novém tisíciletí se k těmto aktivitám vrátil a od roku 2005 svaz spustil podporu letních kempů mládeže, tzv. partnerských kempů. Jedná se o akce pro mladé zájemce z řad nohejbalových klubů, které jsou finančně a materiálně ze strany ČNS, podle stanovených kritérií, podporovány. Největší věhlas získal kemp mládeže v Chabařovicích (2010-2019), v některých letech konaný s mezinárodním puncem.

Další z nových aktivit ČNS v oblasti výchovy a rozvoje mládeže je projekt tréninkových center mládeže (TCM), jenž byl spuštěn v roce 2016. Na rozdíl od některých jiných sportů nedošlo k určení tréninkových center shora, ale kluby dostaly možnost se při splnění kritérií pro přidělení statutu TCM přihlásit. Z hlediska amatérského prostředí nohejbalu, zejména meziklubových vztahů, se jedná o vhodnější variantu. Obsahovou náplň TCM a její kontrolu zajišťuje Trenérsko-metodická komise ČNS.

„Projekt vznikl na základě skutečnosti, že olympijské sporty dostávaly přímou dotaci z MŠMT na různá sportovní centra, tréninková centra mládeže, sportovní třídy a podobně. Hledal jsem proto variantu, jak i v našem sportu ještě více finančně podpořit ze státního rozpočtu rozvoj mládeže. Nešlo jen o peníze, ale i o zajištění odborného rozvoje. Zde se naskytla příležitost při akreditaci programu na vyškolení trenérů licence B u MŠMT. Vhodným propojením se tak podařilo nový projekt nastartovat. V první fázi jsme využili dotace, jíž Český olympijský výbor přiděloval jednotlivým svazům z výnosu sázkových her. Ta byla využita pro tréninková centra mládeže, zimní kempy nadějí a letní kempy mládeže. Když tento dotační program skončil, MŠMT, posléze Národní sportovní agentura, navýšily dotaci na obecnou činnost. Plus si pomáháme dotací na talentovanou mládež. Při projektu tréninkových center mládeže jsme se rozhodovali, zda to postavíme centralizovaně, nebo na jednotlivých zájemcích z řad klubů. Zvítězila druhá varianta. Pro mě bylo důležitou podmínkou, že jednotlivá centra mládeže budeme pravidelně kontrolovat a že to nebudou jen peníze do kapsy. Teď, po několika letech vidím, že to byl správný krok. V republice funguje kolem sedmi center mládeže, která vychovávají nové kvalitní hráče. Mám z toho radost,“ uvedl duchovní otec projektu, současný prezident ČNS KAMIL KLENÍK (*1973).

2021 50letCNS18 smejkal2Další novinkou na poli výchovy mládeže jsou zimní halové kempy nadějí, tedy talentované mládeže. U jejich vzniku v roce 2015 byl i tehdejší předseda Komise reprezentace ČNS JIŘÍ ŠMEJKAL ml. (*1958), jenž se většiny těchto soustředění účastní i v roli trenéra.

Pane Šmejkale, zimní kempy talentované mládeže jsou novinkou posledních let. Můžete popsat, o co se jedná a kolik jich ročně probíhá?

Myšlenka na pořádání takzvaných kempů či soustředění nadějí vznikla na mezinárodním kempu mládeže v Chabařovicích. Rozdělili jsme si s Vlastimilem Pabiánem úlohy. On vyřídil všechny úřední formality a hlavně finanční zdroje z dotačních titulů. Já přidal praktický pohled, jak by to mělo vypadat. V průběhu roku odstartovaly zimní kempy pro čtyři kategorie – mladší žáci U12, starší žáci U15, dorostenci U19 a dorostenky až juniorky U20. V tomto formátu jedou i v současnosti. Garantem kempů je Komise reprezentace ČNS.

Co je cílem kempů?

Záměrem bylo pohlídat mladé talenty, aby nám někde nezmizely. Aby zvládly přechod do vyšší kategorie. V tomto případě nehovoříme o talentech z extraligových nebo prvoligových družstev, ale právě o nadějích z menších, méně známých klubů. Ty nemají tolik možností ke svému rozvoji. Dalším aspektem je motivační prvek. Aby mladé talenty věděly, že se na ně nezapomíná, ale že se o nich ví a zajímáme se o ně. Aby měly motivaci na sobě dál makat. Viděli byste to nadšení, když pak obléknou reprezentační soupravu. Věc se daří a stačí se podívat, že řada z nich prochází postupně všemi věkovými kategoriemi. Vím také, že si toho váží nejen děti, ale i jejich rodiče.

Jak probíhá výběr hráčů a trenérů?

U kempů mladších a starších žáků spolupracuje naše komise s komisí mládeže. I když se já nebo další členové komise snažíme mládežnické akce navštěvovat, nejsme všude. Proto využíváme názorů komise mládeže a myslím, že je dobré pro férovost, když se na jménech shodneme. Vždy je tak pět až sedm hráčů, o kterých se nemusí diskutovat, jsou jasní. Ostatní musíme vybírat. U dorostenců U19 už výběr dělá naše pouze naše komise. Jedná se o to, že chceme, aby si vybraní pomalu říkali o reprezentační dres v juniorce U21. Širokou působnost necháváme právě na trenérovi juniorky. I toto funguje a vždy někdo z kempu U19 odjíždí reprezentovat na mistrovství světa juniorů. Také u dívek výběr řídí naše komise. Je to dáno tím, že už jsou to také kandidátky reprezentace. Zde úzce spolupracujeme s Veronikou Malátovou, asistentkou na kempu.

Liší se kempy pro jednotlivé kategorie hráčů a hráček svou programovou náplní, nebo něčím jiným?

Velké rozdíly nejsou. Většinou v první fázi kempu chceme hráče poznat. Proto je necháme se ukázat na různých postech, na kterých třeba ve svých klubech stabilně nehrají. Pak pozorujeme. Ve druhé fázi už podle výsledků té první  tvoříme sestavy, jež by spolu mohly hrát. Ve třetí fázi realizujeme modelové zápasy a mezitím si účastníky zvu na individuální pohovor. Tam se hráč otevře mnohem víc než před celým týmem. Bavíme se o tom, jak pomoci k  jeho rozvoji. Dalším prvkem kempu jsou nohejbalové testy. Obsahují asi sedm disciplín, je to svým způsobem i zábavné a soutěživé. Samozřejmě třeba u dorostenců U19 je větší specializace, protože tam už se hráče snažíme pomalu nasměrovat tak, aby našel uplatnění v juniorce. Zároveň jim chceme pomoci v budoucím uplatnění. Jsem rád, když nám i jim kluby poskytují součinnost a uvědomují si, že je to ku prospěchu hráče.

2021 50letCNS18 4ČNS podporuje i tzv. partnerské kempy, pořádané jednotlivými organizátory v létě. Tam se může přihlásit prakticky kdokoli. Považujete je za vhodný doplněk k zimním výběrovým soustředěním?

Určitě. A jsem rád, že jich je hodně. Některé už zanikly, jiné vydržely a další, nové vznikají. Já sám jsem byl třeba u mezinárodního kempu v Chabařovicích. Strašně důležité je, aby na takovém kempu byli kvalitní trenéři. Bez nich jsou to jen vyhozené peníze. Obecně jsou kempy dobrá myšlenka a jen více takových akcí.

Konala se podobná soustředění i za vaší hráčské éry?

Celostátně asi ne. Jen ojedinělé akce pro mládež. Třeba když Vašek Kovanda svolal výběr dorostu a udělal pro něj několik soustředění. Ale nebylo to tehdy pravidlem. Když jsem přišel z vojny, tak někdy kolem roku 1983 pražský svaz uspořádal letní kemp v Dobřívě u Rokycan. Ten běžel asi čtyři roky. Vedli jsme jej spolu s Pepíkem Lošťákem plus vždy někdo z komise mládeže pražského svazu. Bylo to perfektní a hlavně tam jezdili opravdu kvalitní hráči z různých pražských týmů. Netuším, zda na to poté někdo na svazové úrovni navázal.

50 let… Co popřejete oslavenci?

50 let je hodně, ale vlastně i já slavím padesátku. V roce 1971 jsem získal svazovou registraci a musel jít na postaršení. Za ty roky se nohejbal proměnil. A co bych svazu a nohejbalu do další etapy přál? Aby to s ním bylo lepší kvalitativně i kvantitativně. Aby jej veřejnost více vnímala. Aby nohejbal byl více propagovaný a jeho úspěchy byly vidět. Nestyďme se za to, že jsme nejlepší na světě. A kdo má na to páku, ať pomůže větším stykům doma i v zahraničí.