Ostatní

(Praha) V náladě, odpovídající situaci s pandemií covid-19 a s ní spojenými opatřeními, se konečně začíná něco dít. Podle všeho se zdá, že čekání na rozběh letošních soutěží je u konce a že za určitých podmínek už to nebude jen o trénincích, ale i o plnohodnotném střetávání klubů. VV ČNS na svém posledním zasedání schválil start svých mistrovských soutěží všech kategorií. Byť ve zkrácené podobě.

Z podkladu STK ČNS můžeme vyčíst: „Je možno zahájit soutěžní ročník 2021 a to v již dříve avizovaném režimu dlouhodobé soutěže systémem základní části bez odvet - včetně následného play-off se sestupy a postupy. Soutěže budou zahájeny v intencích již dříve zveřejněného rozlosování. Extraliga a 1. liga mužů zahájí dne 29.05., 2. liga zahajuje 05.06., dorostenecká liga a 1. liga žen potom dne 30.05. Dohoda o změně specifikace utkání v termínu stanoveném (do 23.5.) VV ČNS je osvobozena od poplatku. Stejně tak je osvobozena od poplatku změna specifikace utkání, která bude doručena min. 3 pracovní dny před utkáním. Jak již jsme avizovali dříve, nově dochází ke zjednodušení podmínek pro změny specifikací utkání, dohoda o změně specifikace utkání do 23.5. je osvobozena od poplatku, a především jsou osvobozeny od poplatku také veškeré další změny specifikací utkání, které budou doručeny min. 3 pracovní dny před utkáním.“

Z jakých rozvolňovacích opatření rozhodnutí VV ČNS vychází a jak jsou nastaveny podmínky pro soutěžní utkání? „Možnost zahájit všechny ligové soutěže vychází z aktuálního usnesení Vlády ČR č. 471 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (s účinností od 24.5.2021). Zahájení soutěží bude možné při striktním dodržování aktuálních hygienicko-protiepidemických. Ta budou postupem času jistě měněna. Manuál všech hygienicko-protiepidemických opatření Vám bude zaslán co nejdříve, počítáme s tím, že se tak stane do konce tohoto týdne. Lze každopádně předpokládat, že pro účastníky utkání bude povinné variantně dokládat: antigenní testy ne starší 72 hodin, PCR testy ne starší než 7 dní, certifikát o provedeném očkování, prokázání onemocnění COVID-19 od něhož neuplynulo více než 90 dní. Podle dostupných právních výkladů NSA (zatím neveřejných) bude možno využívat sprchy a šatny při svazových soutěžích. Věříme, že daná opatření nejsou faktickou překážkou pro realizaci soutěží, absolvovat antigenní testy lze jednou za 3 dny zdarma (v rámci plošného antigenního testování). ČNS se bude snažit klubům vycházet maximálně vstříc. V případě potřeby je připraven uhradit 500 Kč z každého provedeného PCR testu. Každý klub přihlášený do ligových soutěží také obdrží 2 ks nohejbalových míčů Gala jako kompenzaci části startovného z důvodu odehrání pouze poloviny utkání základní části,“ uvádí informace STK ČNS.

Co říci závěrem? Bude to náročný rok, zejména pro kluby a jejich hráče či činovníky, kteří byli nebo jsou postiženi pandemií, resp. protipandemickými opatřeními. Naladit se ze dne na den na „bojovou“ soutěžní náladu také není jednoduché. Diskutovat určitě můžeme o nesplnění jedné z premis sportovních soutěží, tedy že každý účastník má na startu soutěže stejné podmínky. Těch diskuzí určitě bude více a jednou ze stěžejních otázek je i to, zda se na rozdíl od loňského ročníku podaří soutěže na podzim dohrát. Věřme, že strádání jsme si už užili dost a že nám nohejbal pomůže se odreagovat od podivné doby.

„Poptávka po zahájení soutěží byla v důsledku dlouhé koronavirové pauzy poměrně vysoká, a proto VV ČNS přistoupil k rychlému řešení v podobě vyhlášení začátku soutěží tak, aby se mohl odehrát dříve připravený jednokolový model. Pokud bychom čekali na další uvolňování podmínek, nemuseli bychom se ho dočkat a případné přeložení soutěží do prázdninového období by jistě také nebylo optimální. Pevně věřím, že většina hráčů i diváků se na soutěže opravdu těší a že bude respektovat jisté omezující podmínky, které bohužel nastavila současná situace,“ říká předseda STK ČNS MIROSLAV SACHL.