Nejvyšší předpis nohejbalového svazu čeká novelizace. Kompletní. Pochopitelně pouze v případě, že znění hlavního návrhu Stanov ČNS, předkládaného Odborným poradcem pro legislativu Ladislavem Kratochvílem, zaujme hlasující delegáty březnové (tedy možná dubnové) volební Valné hromady ČNS.

Zatímco minulý článek na toto téma informoval o přehledu všech zásadnějších změn, detailně rozebral oblast dlouhodobosti stanov, oblast dělby moci mezi orgány svazu a oblast schvalování rozpočtu, jeho dodatečných změn a ochranných prvků, nyní se zaměřme na jediný, hodně diskutovaný orgán republikového svazu – radu. Tento větrem ještě neošlehaný orgán vstoupil do povědomí nohejbalového hnutí zejména v loňském roce, kdy na něho výkonný výbor přenesl horký brambor v podobě jednoho ze dvou rozhodnutí (druhé poté provedl výkonný výbor sám) o podobě ligových soutěží v koronavirovou pandemií zasaženém ročníku. Návrh na rozhodnutí tehdy neprošel. Zčásti pro svou (ne)kvalitu, zčásti ale i pro četné připomínky ke stavbě a kompetenční slabosti nového orgánu.

„Je na pováženou, jakým způsobem byly zkrácené pravomoci Rady ČNS. Ta je po valné hromadě druhým nejvyšším orgánem svazu, ale na druhou stranu radu svazu svolává výkonný výbor, který je z hlediska orgánů svazu až na třetím místě z hlediska pravomocí. A hlavně členové rady svazu v tuto chvíli nemohou předkládat vlastní návrhy! To je obecná stránka špatně nastavených pravomocí v rámci stanov, které se v plné nahotě projevily právě v tomto konkrétním případě,“  poukazoval na slabiny nového orgánu vůči původní konferenci třeba VLADIMÍR PAVLÍK, předseda Trenérsko-metodické komise ČNS.

S vědomím ne úplně rovné pozice rady svazu s dřívější konferencí se měl s problémem vypořádat právě nový návrh OPL. I po množství připomínek se snad podařilo nový orgán postavit na své vlastní nohy a zajistit mu důstojnou pozici ve svazové hierarchii. Tedy zatím jen v oficiálně neschválené podobě.

Rada by po novu disponovala několika možnostmi ke svému svolání. Kromě výkonného výboru tuto pravomoc má i viceprezident, kontrolní komise (současná dozorčí rada) či min. 15 členů rady. Řízení zasedání je v kompetenci svolavatele. To samé platí i o programu zasedání, který mohou modifikovat i členové rady, kontrolní komise a odborných komisí. Rada je také odvolacím orgánem proti rozhodnutím výkonného výboru nebo odborných komisí.

„Nově se zařazuje úprava svolání zasedání k rozhodnutí záležitosti, která není změnou základního vnitřního předpisu, kde se podstatně zkracují lhůty a upravují se podmínky a lhůty u rozhodování mimo zasedání. Důvodem je operativnost rozhodování. Působnost rady se rozšiřuje o schvalování výše členských příspěvků a o projednání, případně rozhodování dalších záležitostí, které si vyhradí, kromě záležitostí, které jsou v působnosti valné hromady. Může si tedy vyhradit rozhodnout i záležitost v působnosti výkonného výboru,“ popsal ve zdůvodnění návrhu některé novinky OPL ČNS LADISLAV KRATOCHVÍL.

Ožehavou oblast, klíč pro samotnou volbu (a případné odvolání) členů rady předkladatel návrhu vyřešil dvěma variantami, ze kterých delegáti valné hromady vyberou tu, která se jim zamlouvá více.

Ve stručnosti – hlavní rozdíl mezi jednotlivými variantami je v příslušnosti těch, kteří členy rady svazu volí. V první variantě, prakticky shodné se současným stavem ze stanov, to jsou pouze krajská sdružení svazu (současné krajské články svazu). Bonus v podobě delegátů navíc je dán jednak počtem sdružených klubů bez rozlišení jejich soutěžní úrovně a jednak počtem klubů, jejichž družstvo se umístilo v republikových dlouhodobých soutěžích družstev do 10. místa celkově mezi muži, do 3. místa mezi ženami a do 5. místa mezi dorostenci, a to za dva předchozí ročníky.

Druhá varianta je obdobou valné hromady, kde své delegáty vysílají jak krajské články svazu, tak přímo přední mužské, ženské a dorostenecké kluby. V případě rady to jsou členové, které volí jak krajské články svazu, tak i kluby, jejichž družstvo se umístilo v republikových dlouhodobých soutěžích družstev do 10. místa celkově mezi muži, do 2. místa mezi ženami a do 3. místa mezi dorostenci, a to v posledním ročníku.

Každá z možností bude mít své příznivce. Zastánci první varianty z řad krajských článků svazu zřejmě uvítají, že pod svá křídla pevněji přimknou i přední kluby, které dnes v rámci valné hromady v širším pojetí tvoří jakousi komoru klubů. Tyto kluby často s krajskou úrovní svazové struktury komunikují jen prostřednictvím svých béček (céček, mládeže...) a staronové řešení by je mohlo více motivovat podílet se na výstavbě struktury a chodu krajského článku.

Naopak některé přední kluby asi nebudou chtít přijít o svůj přímý podíl na rozhodování tak vysokého orgánu. V rámci první varianty totiž mohou, ale nemusí mít svého zástupce v radě. Argumentem může být finanční měřítko. Roční rozpočet průměrného klubu mužské extraligy (se všemi dalšími družstvy) dnes totiž přesahuje rozpočet většiny krajských článků v součtu, celkový rozpočet klubů mužské nejvyšší soutěže je pak srovnatelný s rozpočtem celého ČNS.

A co na jednotlivé varianty říkají někteří oslovení zástupci z řad krajských článků svazu a předních ligových klubů?

VLADIMÍR HLAVATÝ (člen VV ČNS, předseda KNS Karlovy Vary, předseda SK Liapor Karlovy Vary): „Jsem pro variantu dvě. V radě by měli být zástupci vyšších klubů zastoupeni přímo. Vyšší ligové soutěže přece zviditelňují nohejbal, na nich nohejbal stojí. Nezanedbatelné je i ekonomické hledisko, rozpočty extraligových a prvoligových klubů jsou dnes jinde než na krajské úrovni. Spíše mi ale chybí, aby byl do funkce ve výkonném výboru ČNS byl zvolen někdo, kdo bude mít přímo na starosti činnost krajských a okresních svazů.“

ONDŘEJ PACHMAN (předseda oddílu TJ AVIA Čakovice): „Přestože nemám jednoznačně vyhraněný názor, klaním se spíše k druhé variantě. Hlavním důvodem může být to, že druhý návrh by měl více reflektovat názory klubů s vyšší výkonností. Nemyslím si, že by to měly být pouze krajské organizace a jejich mnohdy s omezením fungující výbory, které vybírají zástupce do orgánu disponujícího pravomocí přijímat i velmi důležitá rozhodnutí.“

ČENĚK SOUČEK (předseda KNS Ústí nad Labem, člen VV SKN Žatec): „Preferuji variantu dvě. Dle mého názoru by členy rady měli být pouze lidé, které nohejbalové dění opravdu zajímá. Členové, kteří pracují v KNS, jsou většinou lídři oddílů, oddílů pracujících s mládeží a také účastníci nejvyšších ligových soutěží. Nebo je zde vysoká propojenost ve formě spolupráce mezi oddíly a bývalými aktivními hráči, trenéry nebo rozhodčími, kteří mají obecné povědomí o situaci v ČNS a mohou tedy zodpovědně doporučit změny nebo rozhodnout o úpravách. Přesto bych chtěl pro špičkové oddíly zachovat možnost přímého zastoupení v radě.“

JIŘÍ HOLČÁK (předseda KNS Praha): „Spíše jsem pro první variantu, aby tam byly zastoupeny všechny kluby.“

PETR GULDA (místopředseda MNK Modřice): „Jsem pro variantu dvě. Ligové, zejména extraligové oddíly, se zásadním způsobem podílí na podobě nohejbalu. Pokud zatím neexistuje jejich nějaká asociace s přenesenými právy k organizaci a řízení soutěží, měly by tyto oddíly mít možnost se domlouvat a rozhodovat. Nikoliv aby o extraligových otázkách rozhodovaly kraje nebo okresy. To přece musí každý pochopit.“

JOSEF HEŘMÁNEK (předseda KNS Hradec Králové): „Přikláním se k první variantě, protože rada zastupuje všechny nohejbalisty. Pokud ligové kluby chtějí mít v radě silnější zastoupení, ať se o to zaslouží prací ve svém kraji.“

LADISLAV GAIGER (předseda KNS Plzeň): „Víc se mi líbí druhá varianta. Můj názor je, že v radě by napřímo měly být zastoupeny jak krajské svazy, tak ligové kluby. Soutěže jsou především o těch ligových. A ligové kluby stejně jako třeba ve fotbale musí mít možnost odděleně rozhodovat o tom, jak jejich soutěže budou vypadat.“

PETER RACKOVSKÝ (předseda KNS Střední Čechy): „Varianta dvě je lepší. Náš krajský svaz, který zastupuje 70 klubů, má nyní v radě pět členů, z toho ale tři jsou zástupci extraligy a první ligy mužů a žen. Celkově ale vidím, že mnoho nižších článků nemá o nohejbalové dění větší zájem, tak proč by takoví měli rozhodovat o zásadních věcech? Ligové kluby by měly mít v radě svůj přímý hlas.“

JAN SÝKORA (předseda oddílu TJ Slavoj Český Brod): „Varianta dvě mi přijde logičtější. Rada je celosvazový orgán a je tedy předpoklad, že bude rozhodovat hlavně o republikových soutěžích. O nich by měli rozhodovat především zástupci jejich účastníků. Při první variantě není zajištěno, že zástupce ligového oddílu bude do rady vždy zvolen. Nebo i když zvolen bude, že bude moci hájit pouze názor svého oddílu a nebude vázán nějakým v krajském svazu dohodnutým jednotným stanoviskem."

Návrh změny Stanov ČNS pro valnou hromadu (před finální úpravou pro 2. kolo)