2019 vhcns 1(Nymburk) Hodně formální. Tak lze snad nejvýstižněji definovat Valnou hromadu ČNS, která se uskutečnila první březnovou neděli v Nymburce.  I přesto zasedání přineslo některé významnější změny.

Z celkem 50 oprávněných delegátů jich do Nymburka dorazilo 26. Košem daly zasedání především prvoligové, dorostenecké a ženské kluby a také některé KNS, včetně Prahy.

Bez jakékoli připomínky se obešly zprávy hospodáře či dozorčí rady, stejně tak i schválení rozpočtu na letošní rok. U změn stanov se větší aktivní zapojení delegátů čekat nedalo, proto také prošly poměrně jednoznačně. A to včetně nahrazení stávajícího druhého nejvyššího orgánu ČNS - konference. Její funkci po navolení nově převezme Rada ČNS. Tento návrh posvětilo 19 hlasů (k přijetí bylo třeba získat alespoň 14). Hlavními argumenty bylo zjednodušení a zrychlení rozhodování na vyšší úrovni. VV však musí vypracovat postupy pro způsob volby do tohoto orgánu. 18 hlasů pak posvětilo návrh na úpravu struktury nižších organizačních článků svazu do více kategorií.

U návrhů komise rozhodčích se jednalo vesměs o formální záležitosti, schválené všemi nebo téměř všemi hlasy. Větší diskuze se logicky vybudila až u návrhu pravidel, umožňujícímu hru v mimoherním (nově okolním) prostoru. I tento návrh se ale dočkal schválení, podporu získal od 15 delegátů. Tím, že došlo ke změně členění svazové struktury, byl návrh komise tuzemského rozvoje z projednání předkladatelem stažen, stejně tak i druhý návrh. Z návrhů komise mládeže uspěl 20 hlasy ten, který posouval horní hranici věkové kategorie u žaček. Naopak druhý návrh, rušící povinnost rozvoje mládeže a žen pro krajská družstva, přesvědčil jen 10 delegátů a to na schválení nemohlo stačit. Jen 5 hlasů znamenalo také stopku návrhu oddílu Modřic, týkajícího se posunutého začátku utkání v případě dopravních komplikací.

2019 vhcns 2Protože některé návrhy změn základních předpisů, předložených na této i předchozích valných hromadách a konferencích, vykazovaly formální chyby či nedopracované návaznosti, tato valná hromada schválila usnesení, požadující od VV ke každému předkládanému návrhu vyjádření od legislativní komise, resp. odborného poradce pro legislativu.

Jestliže v některých minulých letech se zásadnější témata diskutovala alespoň v závěrečné diskuzi, letos to neplatilo. Jako by ani nebylo co řešit.

"Mimořádná valná hromada, která nahradila původní konferenci, se menší účastí nevymykala předchozím zasedáním a počet pro usnášeníschopnost splnila jen tak tak. Jsem rád, že valná hromada proběhla rychle, hladce a se smysluplnými vystoupeními a závěry. Hlavním důvodem svolání byla novelizace stanov a jsem rád, že všechny předložené návrhy v této oblasti prošly. Spolu s odborným poradcem pro legislativu připravujeme navazující směrnice, které by měly přijaté změny uvést v praxi," okomentoval zasedání prezident ČNS KAMIL KLENÍK.

"Po poněkud apatickém dopoledním přístupu delegátů ke zprávám o výsledku hospodaření, zprávám dozorčí rady a návrhu rozpočtu na rok 2019 s menším výpadkem na příjmové stránce oproti minulém roku, se valná hromada diskuzně rozběhla až po obědě, kdy se projednávaly změny svazových předpisů. Z pohledu dozorčí rady není ideální, že se delegáti více nezajímají o chod a hospodaření našeho spolku," přidal svůj postřeh zástupce DR ČNS JIŘÍ MATYÁŠEK.

 

 

 


Komentáře   

#13 JS 2019-03-09 10:30
Všechny sporty mají u povinosti mládeže dost tvrdší pravidla než nohejbalisti. Kdyby prošlo co bylo navržené, dopadlo by to stejně tak, že by krajské svazy začaly od všech týmů vybírat větší startovné a z rozdílu zafinancovaly mládež. Vyšlo by to finančně úplně nastejno jako dneska. Jenom by byly některé dušičky spokojenější.
Citovat
#12 beneš 2019-03-08 11:46
Částečný souhlas s p. Pudilem, ale o něčem velmi podobném jsem psal nahoře. Víc již k tomu nemám, znáte můj názor a budoucnost se ukáže, kdo měl jakou pravdu
Citovat
#11 L. Pudil 2019-03-08 11:35
Vojto, k tomu, co píšeš...cituji: "Ovšem bez vybraných poplatků za kredity by si to krajská pokladna nemohla buď dovolit vůbec, nebo by musela ukrojit z rozpočtu jinde". V tom je právě ta chyba. Podpora přeci musí přijít ze svazu a ne, aby to platily oddíly, které s mládeží nepracují. Kdo jiný než svaz by měl mládež podporovat? Za mě kreditní systém ano, ale netrestat oddíly pokutami, naopak, oddíly s mládeží tučně finančně odměňovat (za splnění kreditů + např. za umístění v dlouhodobé tabulce). Když budeš mít na kraji budget na mládež např. 200 tis. Kč na rok, tak budou mít oddíly zajímavou motivaci pro práci s mládeží. Kdo mládež mít nechce nebo nemůže, nedostane nic a časem na to stejně dojede a zanikne.
Citovat
#10 JS 2019-03-07 17:43
Kredity co udělal svaz podle mě týmům pomohly, protože si můžou vybrat jak povinost mládeže splní. Před tím neměly na výběr, všechny musely povinně mládež mít a přitom týmů ve všech krajích bylo dost. Vyvozuju z toho, že úpadek týmů v krajích nemůže souviset s kreditema, ale je daný něčím jiným.
Citovat
#9 beneš 2019-03-07 11:35
Přátelé, vy zde mluvíte o Praze ale ta by měla mít vzhledem k počtu obyvatel mládeže správně stovky, a pražskou třídu a kp hraje spousta družstev. Ale v ČR existují i města, která mají pár tisíc obyvatel nebo jen několik tisíc a sehnat mládež je neskutečný problém a to i přes iniciativu členů oddílu a trenérů. Když chcete celostátně něco hodnotit, hodnoťte to z pohledu celé republiky a ne pouze vaší Prahy. Děkuji za seriozní přístup k celému kreditnímu systému. Jinak pokud KMŽ i přes neúspěch v hlasování oceňuji a budoucnost mi dá zřejmě za pravdu.
Citovat
#8 MS 2019-03-07 11:17
Souhlasím s Vojtou
Citovat
#7 VojtaB 2019-03-06 18:07
Myslím si, že kreditový systém je rozumným kompromisem mezi tvrdou povinností a úplným zrušením. Ať už se nohejbal někde hraje pro zábavu nebo s nějakými ambicemi, v zájmu každého oddílu, ligového i krajského, by mělo být vychovat si nástupce. Co se týká krajských družstev, tak za 1 požadovaný kredit zaplatí 5000,-. Z vlastní zkušenosti vím, že to je asi třetina toho, co vynaloží klub na činnost mládežnického družstva. Nevím, jak to funguje v jiných krajích, ale v Praze se peníze vybrané za kredity vracejí zpět mládeži. Kromě příspěvků pořadatelům mládežnických turnajů, každé družstvo, které řádně dokončí soutěž, dostane odměnu. To je ta pobídka, o které mluví pan Beneš. Ovšem bez vybraných poplatků za kredity by si to krajská pokladna nemohla buď dovolit vůbec, nebo by musela ukrojit z rozpočtu jinde.
Citovat
#6 beneš 2019-03-06 15:44
Něco k MS : Je dobré, že některé kraje vydělávají na krajských mužstvech, která momentálně nemohou sehnat pro sebe mládež. Co tak založit si v Krajské organizaci s.r.o. to by bylo v těchto případech asi vhodné řešení. Ale co bude potom, až to mužstva co dosud platí přestane bavit skládat na účet kraje peníze a přestanou hrát a podobné to časem může být i ve vyšší soutěži. Co budete dělat pánové potom.....Stále musím opakovat jedno a to samé. Na neexistující mládeži nesmí vydělávat nikdo, ani kraje ani svaz. Mládež je nutné mít a podporovat, ale musí se najít jiná řešení. Ne pokuty, ale např. pobídky těm, co mládež mají a vychovávají, jestli lze tomu rozumět.
Citovat
#5 taky znalec 2019-03-05 22:20
Zdrcující když návrh na rušení mládeže dává předseda za mládež! Ještě tomu fandí R. Beneš jako bývalý předseda z komise mládeže. Štípněte mě abych se probral.
Citovat
#4 MS 2019-03-05 14:37
Já jsem naopak rád, že to neprošlo. V našem kraji se platí za vykoupení mládeže 4tis. A pak ty peníze se použijí pro kluby, které s mládeží pracují. ( cestáky, odměny pro pořadatele turnaju, ceny apod. ) a díky tomu má aspoń kraj nějaké finance.
Znalec to napsal myslím dobře.
Citovat

Top odkazy

odkaz_botas
odkaz_gala
odkaz_pokornysite
odkaz_anytrade

Logo ke stažení

ikonka_nohecmagazin_160

Vstup redaktoři