2018 konferencepozvanka 1(Nymburk) Již tradičně je prvním velkým probuzením, avizujícím příchod nového soutěžního ročníku, konference ČNS. Tedy zasedání druhého nejvyššího nestálého orgánu svazu. Ta letošní se uskuteční v neděli 4.3. v Nymburce.

Konference bývají nudné, některé se ale tomuto trendu vymykají. Zlatým hřebem programu je diskuze o rozpočtu, resp. jeho některých položkách. Ten letošní je navržen jako vyrovnaný s celkovými příjmy a výdaji ve shodné výši 5.273.000 Kč. K největším příjmovým položkám patří dotace z MŠMT ČR (celkem ze tří programů 3.575.000 Kč) a vlastní zdroje ČNS (startovné, různé poplatky a pokuty – celkem 490.000 Kč). S rozpočtem bude diskutována i aktuální směrnice pro hospodaření.

Nedílnou součástí programu jsou zprávy vybraných činovníků o činnosti orgánů svazu za uplynulý ročník. Sem bude patřit zpráva o hospodaření za rok 2017 a k němu i zpráva Dozorčí rady.

Novinkou posledních dvou let v programu konference jsou návrhy změn dvou základních předpisů (soutěžní řád a disciplinární řád), jejichž novelizace byla dříve v kompetenci pouze valné hromady. Jak už to bývá, některé návrhy jsou formálnějšího charakteru, jiné zásadnějšího charakteru mohou být obsáhleji diskutovány. V materiálech, které delegáti obdrží, by měla být uvedena i vyjádření příslušných posuzujících orgánů.

Z pera Komise rozhodčích ČNS je předkládán návrh na změnu DŘ v oblasti potrestání rozhodčích, který umožňuje alternativu ve formě finančního potrestání.

Disciplinární komise ČNS předkládá dva návrhy na změnu DŘ. První v oblasti trestů za opakované udělení žluté karty rozšiřuje počet sazeb dle počtu udělených karet. Druhý v oblasti trestů za neoprávněný start rozděluje současný jeden trest na dva různé podle druhu provinění (start v zákazu činnosti a start porušením předpisů o přestupu, přeřazení, hostování, fluktuaci a postaršení) a s různou sazbou trestu.

2018 konferencepozvanka 2Odborný poradce pro legislativu ČNS předkládá také dva návrhy na změnu SŘ. První v oblasti neoprávněného startu fluktuanta snižuje v případě prvního jeho takového provinění trest z kontumace celého utkání na kontumaci pouze dílčích zápasů, ve kterých neoprávněně startoval. Druhý je výrazně obsáhlejší a doplňuje stávající články, týkající se postupu/sestupu v oblasti kvalifikací. Nové články řeší zejména příslušnost kvalifikace k druhu soutěže, a dále možnost kvalifikace pro družstva oddílu, který působí v kraji, kde krajská soutěž není organizována (postup z krajské soutěže sousedního kraje nebo postup z okresní soutěže).

Komise mládeže ČNS předkládá návrh SŘ, který v oblasti fluktuací zavádí počtem hráčů neomezenou fluktuaci v kategoriích žactva a dorostu.

Sportovně-technická komise ČNS předkládá také jeden návrh SŘ. Ten v oblasti hostování umožňuje start zahraničního hráče bez stávajícího omezení, že se musí jednat o hráče, který v hracím roce neodehrál v jakékoliv dlouhodobé soutěži žádné utkání za mateřský oddíl.

Jedinou změnou v návrhu programu zasedání je návrh prostějovského oddílu na projednání změny rozpisu dlouhodobých soutěží na rok 2018 v oblasti návaznosti na nový model soutěží v roce 2019, se kterým souvisí i návrh stejného předkladatele na změnu SŘ v oblasti pozastavení účinnosti článku, týkajícího se možnosti změn v rozpisu soutěží.

Veškeré materiály ke konferenci viz zde

 


Top odkazy

odkaz_botas
odkaz_gala
odkaz_pokornysite
odkaz_anytrade

Logo ke stažení

ikonka_nohecmagazin_160

Vstup redaktoři